Cụm di tích đình Vồng
Cụm di tích đình Vồng
Cụm di tích đình Vồng
Cụm di tích đình Vồng
Cụm di tích đình Vồng

Introdution

Price: Free

Phone: 0204 3878355

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: phongvh_tanyen@bacgiang.gov.vn

Address: Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Cụm di tích Cầu Vồng cách trung tâm thành phố Bắc Giang khoảng 26km về hướng Tây Bắc. Từ thành phố Bắc Giang qua cầu Sông Thương, theo tỉnh lộ 398 tuyến Bắc Giang-Cao Thượng, rẽ trái theo đường tỉnh lộ 295 tuyến Cao Thượng-Hiệp Hoà khoảng 10km là đến xã Song Vân, rẽ phải đi tiếp khoảng 1,5km là đến di tích. Đình Vồng cũng là nơi tôn thờ các tướng sỹ của nghĩa quân Yên Thế. Chùa Vồng thờ Phật và thờ Mẫu. Đền Vồng cũng thờ Đức Thánh Cao Sơn, Quý Minh và các tướng sĩ của nghĩa quân Yên Thế. Nghè Vồng thờ 18 vị Quận Công họ Dương và Dương phu nhân là Cao Xuân Lộc-một nữ tướng tài thời Lê, Mạc và thờ các tướng lĩnh, quân sĩ của nghĩa quân Yên Thế . Quần thể di tích Cầu Vồng là một trong 23 điểm di tích về cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế ở Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt. Hội Cầu Vồng là hội lớn trong vùng được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng.

Map

Introdution

×

Cụm di tích Cầu Vồng cách trung tâm thành phố Bắc Giang khoảng 26km về hướng Tây Bắc. Từ thành phố Bắc Giang qua cầu Sông Thương, theo tỉnh lộ 398 tuyến Bắc Giang-Cao Thượng, rẽ trái theo đường tỉnh lộ 295 tuyến Cao Thượng-Hiệp Hoà khoảng 10km là đến xã Song Vân, rẽ phải đi tiếp khoảng 1,5km là đến di tích. Đình Vồng cũng là nơi tôn thờ các tướng sỹ của nghĩa quân Yên Thế. Chùa Vồng thờ Phật và thờ Mẫu. Đền Vồng cũng thờ Đức Thánh Cao Sơn, Quý Minh và các tướng sĩ của nghĩa quân Yên Thế. Nghè Vồng thờ 18 vị Quận Công họ Dương và Dương phu nhân là Cao Xuân Lộc-một nữ tướng tài thời Lê, Mạc và thờ các tướng lĩnh, quân sĩ của nghĩa quân Yên Thế . Quần thể di tích Cầu Vồng là một trong 23 điểm di tích về cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế ở Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt. Hội Cầu Vồng là hội lớn trong vùng được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Entertainment