Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung
Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung
Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung

Introdution

Price: Free

Phone: 0204.3874148

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: phongvhtt_vietyen@bacgiang.gov.vn

Address: lang Yen Ninh Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Làng Yên Ninh thị trấn Nếnh huyện Việt Yên nổi tiếng là làng có truyềnthống khoa bảng, trong đó có Tiến sĩ Thân Nhân Trung - người nổi tiếng với câu nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia…”. Tại đây hiện có ngôi đền thờ 10 vị tiến sĩ các triều đại. Đây là một trong những điểm tham quan cho du khách gần xa khi đến với huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Map

Introdution

×

Làng Yên Ninh thị trấn Nếnh huyện Việt Yên nổi tiếng là làng có truyềnthống khoa bảng, trong đó có Tiến sĩ Thân Nhân Trung - người nổi tiếng với câu nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia…”. Tại đây hiện có ngôi đền thờ 10 vị tiến sĩ các triều đại. Đây là một trong những điểm tham quan cho du khách gần xa khi đến với huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Entertainment