Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bắc Giang - Chùa Vĩnh Nghiêm - Khu du lịch tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử

Bắc Giang - Chùa Vĩnh Nghiêm - Khu du lịch tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử
 • From date 20/08/2021
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 3 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 3 places
 • 08:00

  Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

 • 11:00

  Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

 • 13:00

  Thị trấn Tây Yên Tử, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.