Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử
Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử
Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử
Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử
Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử
Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử
Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử
Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử

Introdution

Price: Free

Phone: 02043.886.110

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: phongvhtt_sondong@bacgiang.gov.vn

Address: xa Tuan Mau, huyen Son Dong, tinh Bac Giang Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử thuộc thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động. Khu du lịch có tổng diện tích 13,8 ha, bao gồm 4 cụm chùa độc lập: chùa Trình, chùa Hạ (chùa Phật Quang), chùa Trung, chùa Thượng (chùa Kim Quy), các điểm chùa có độ cao từ 145m đến gần 1.000m, kết nối với chùa Đồng, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh Yên Tử. Công trình được xây dựng năm 2014 và dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Đến nay, các hạng mục trong giai đoạn 1 đã cơ bản được hoàn thiện, gồm: Chùa Thượng, chùa Hạ, tuyến cáp treo số 1 từ ga chùa Hạ lên ga chùa Thượng; khu vực quảng trường trung tâm; nhà hàng ven suối; cầu cảnh quan sang chùa Hạ và một số hệ thống hạ tầng phụ trợ khác... Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử hình thành nhằm kết nối hệ thống danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Giang với Quảng Ninh tạo thành tuyến liên kết phát triển du lịch. Lễ hội Tây Yên Tử được tổ chức vào tháng Giêng âm lịch hàng năm.

Map

Introdution

×

Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử thuộc thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động. Khu du lịch có tổng diện tích 13,8 ha, bao gồm 4 cụm chùa độc lập: chùa Trình, chùa Hạ (chùa Phật Quang), chùa Trung, chùa Thượng (chùa Kim Quy), các điểm chùa có độ cao từ 145m đến gần 1.000m, kết nối với chùa Đồng, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh Yên Tử. Công trình được xây dựng năm 2014 và dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Đến nay, các hạng mục trong giai đoạn 1 đã cơ bản được hoàn thiện, gồm: Chùa Thượng, chùa Hạ, tuyến cáp treo số 1 từ ga chùa Hạ lên ga chùa Thượng; khu vực quảng trường trung tâm; nhà hàng ven suối; cầu cảnh quan sang chùa Hạ và một số hệ thống hạ tầng phụ trợ khác... Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử hình thành nhằm kết nối hệ thống danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Giang với Quảng Ninh tạo thành tuyến liên kết phát triển du lịch. Lễ hội Tây Yên Tử được tổ chức vào tháng Giêng âm lịch hàng năm.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Attractions

Entertainment