Chùa Am Vãi
Chùa Am Vãi
Chùa Am Vãi
Chùa Am Vãi
Chùa Am Vãi
Chùa Am Vãi
Chùa Am Vãi

Introdution

Price: Free

Phone: 0204.3682222

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: vanhoa_lucngan@bacgiang.gov.vn

Address: Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Chùa Am vãi thuộc xã Nam Dương huyện Lục Ngạn,tương truyền chùa Am Vãi (tên chữ là Am ni tự) được xây dựng từ thời Lý và nằm trong hệ thống các chùa tháp được phát triển ở thời Trần dọc theo sườn Tây dãy Yên Tử khi đạo phật ở vào giai đoạn cực thịnh. Trước đây, chùa được xây dựng với quy mô bề thế, trải qua thời gian, dấu tích của chùa còn lại đến ngày nay là hai ngôi tháp cổ. Đến những năm 90 của thế kỷ XX chùa được nhân dân và chính quyền địa phương phục dựng lại một tòa tam bảo trên nền đất cũ. Hội chùa được tổ chức vào ngày 23 tháng 3 âm lịch hằng năm, thu hút đông đảo khách thập phương về dự.

Map

Introdution

×

Chùa Am vãi thuộc xã Nam Dương huyện Lục Ngạn,tương truyền chùa Am Vãi (tên chữ là Am ni tự) được xây dựng từ thời Lý và nằm trong hệ thống các chùa tháp được phát triển ở thời Trần dọc theo sườn Tây dãy Yên Tử khi đạo phật ở vào giai đoạn cực thịnh. Trước đây, chùa được xây dựng với quy mô bề thế, trải qua thời gian, dấu tích của chùa còn lại đến ngày nay là hai ngôi tháp cổ. Đến những năm 90 của thế kỷ XX chùa được nhân dân và chính quyền địa phương phục dựng lại một tòa tam bảo trên nền đất cũ. Hội chùa được tổ chức vào ngày 23 tháng 3 âm lịch hằng năm, thu hút đông đảo khách thập phương về dự.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment