Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bắc Giang - An Toàn Khu II- Đình Lỗ Hạnh - Đền Y Sơn

Bắc Giang - An Toàn Khu II- Đình Lỗ Hạnh - Đền Y Sơn
 • From date 20/08/2021
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 3 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 3 places
 • 08:00

  Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

 • 10:00

  Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

 • 14:00

  Xã Hòa Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.