ATK Hoàng vân
ATK Hoàng vân
ATK Hoàng vân
ATK Hoàng vân
ATK Hoàng vân
ATK Hoàng vân
ATK Hoàng vân
ATK Hoàng vân
ATK Hoàng vân
ATK Hoàng vân

Introdution

Price: Free

Phone: 0915085929

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: pvhtt_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Address: Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

An toàn khu II bao gồm 16 xã thuộc huyện Hiệp Hòa là nơi hoạt động bí mật của các đồng chí lãnh đạo Trung ương thời kỳ tiền khởi nghĩa( 1940- 1945). Năm 2012 An toàn Khu II được Thủ tướng chính phủ quyết định công nhận 16 xã ATK II của Trung ương ở tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Hiện nay, nhà bảo tàng ATK II tại xã Hoàng vân còn lưu giữ được một số tài liệu, hình ảnh và hiện vật quý. Đây được xem là địa chỉ đỏ cho du khách tìm đến bởi nó gắn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nơi lưu giữ một phần ký ức của dân tộc.

Map

Introdution

×

An toàn khu II bao gồm 16 xã thuộc huyện Hiệp Hòa là nơi hoạt động bí mật của các đồng chí lãnh đạo Trung ương thời kỳ tiền khởi nghĩa( 1940- 1945). Năm 2012 An toàn Khu II được Thủ tướng chính phủ quyết định công nhận 16 xã ATK II của Trung ương ở tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Hiện nay, nhà bảo tàng ATK II tại xã Hoàng vân còn lưu giữ được một số tài liệu, hình ảnh và hiện vật quý. Đây được xem là địa chỉ đỏ cho du khách tìm đến bởi nó gắn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nơi lưu giữ một phần ký ức của dân tộc.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment