ATK khu II Hiệp Hòa
ATK khu II Hiệp Hòa
ATK khu II Hiệp Hòa
ATK khu II Hiệp Hòa
ATK khu II Hiệp Hòa
ATK khu II Hiệp Hòa
ATK khu II Hiệp Hòa
ATK khu II Hiệp Hòa
ATK khu II Hiệp Hòa
ATK khu II Hiệp Hòa

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0915085929

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: pvhtt_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Địa chỉ: Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

An toàn khu II bao gồm 16 xã thuộc huyện Hiệp Hòa là nơi hoạt động bí mật của các đồng chí lãnh đạo Trung ương thời kỳ tiền khởi nghĩa( 1940- 1945). Năm 2012 An toàn Khu II được Thủ tướng chính phủ quyết định công nhận 16 xã ATK II của Trung ương ở tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Hiện nay, nhà bảo tàng ATK II tại xã Hoàng vân còn lưu giữ được một số tài liệu, hình ảnh và hiện vật quý. Đây được xem là địa chỉ đỏ cho du khách tìm đến bởi nó gắn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nơi lưu giữ một phần ký ức của dân tộc. Di tích ATK II Hiệp Hòa đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt (theo Quyết định số 2280/QĐ-TTg ngày 31/12/2020).

Bản đồ

Giới thiệu

×

An toàn khu II bao gồm 16 xã thuộc huyện Hiệp Hòa là nơi hoạt động bí mật của các đồng chí lãnh đạo Trung ương thời kỳ tiền khởi nghĩa( 1940- 1945). Năm 2012 An toàn Khu II được Thủ tướng chính phủ quyết định công nhận 16 xã ATK II của Trung ương ở tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Hiện nay, nhà bảo tàng ATK II tại xã Hoàng vân còn lưu giữ được một số tài liệu, hình ảnh và hiện vật quý. Đây được xem là địa chỉ đỏ cho du khách tìm đến bởi nó gắn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nơi lưu giữ một phần ký ức của dân tộc. Di tích ATK II Hiệp Hòa đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt (theo Quyết định số 2280/QĐ-TTg ngày 31/12/2020).

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí