Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bắc Giang - Chùa Vĩnh Nghiêm - Khu du lịch tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử

Bắc Giang - Chùa Vĩnh Nghiêm - Khu du lịch tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử
 • Từ ngày 20/08/2021
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 3 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 địa điểm
 • 08:00

  Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

 • 11:00

  Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

 • 13:00

  Thị trấn Tây Yên Tử, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.