Address: Pho Hoang Hoa Tham Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Phone: 090 886 8687

Email: Khachsanroyal96@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Hoàng Gia

Introdution

  • Ăn uống

  • Được tham gia

  • Truy cập Internet

  • Di chuyển

  • Hoạt động và Thư giãn

  • Cung cấp trong phòng

  • Tiện nghi

  • Dinner

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img