Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà nghỉ Hoa Lâm

Canh san van đong quan đoan 2
trungtamxtdlbg@gmail.com

Service

Description

Nhà nghỉ Hoa Lâm

Địa chỉ: Cạnh sân vận động quân đoàn 2

Gồm 19 phòng trong đó có 8 phòng đôi và 11 phòng đơn

SDT  098 209 04 77

Giá đao động từ 200,000 đến 300.000

Near by

Map