Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà hàng Sơn Hải

TDP Đe Nam, thi tran Phon Xuong, huyen Yen The
chuaxacdinh@gmail.com
0334601564

Service

Description

Chuyên phục vụ các món ăn rừng và biển

Near by

Map