Mộ và đền thờ Hán quận công Thân Công Tài
Mộ và đền thờ Hán quận công Thân Công Tài
Mộ và đền thờ Hán quận công Thân Công Tài
Mộ và đền thờ Hán quận công Thân Công Tài
Mộ và đền thờ Hán quận công Thân Công Tài

Introdution

Price: Free

Phone: 0204.3874148

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: phongvhtt_vietyen@bacgiang.gov.vn

Address: Xã Hồng Thái, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Mộ và đền thờ Thân Công Tài là công trình văn hóa tín ngưỡng cổ kính, thuộc xóm Ga, thôn Như Thiết xã Hồng Thái, huyện Việt Yên. Di tích nằm cách trung tâm thành phố Bắc Giang khoảng 7km về phía Tây Nam. Công trình có lịch sử khởi dựng từ thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII) và đã được trùng tu, tôn tạo qua nhiều giai đoạn làm nơi thờ tự tôn nghiêm và tưởng nhớ công lao của vị Tả Đô đốc Hán Quận công Thân Công Tài (1620 - 1683)-một vị quan thanh liêm, chính trực, tận tụy về việc dân, nghiệp nước, được vua chúa tin yêu, trọng dụng. Di tích được xây dựng đã đáp ứng được nhu cầu văn hóa tâm linh cho nhân dân trong vùng và du khách thập phương trong, ngoài tỉnh, trong nước và khách quốc tế.

Map

Introdution

×

Mộ và đền thờ Thân Công Tài là công trình văn hóa tín ngưỡng cổ kính, thuộc xóm Ga, thôn Như Thiết xã Hồng Thái, huyện Việt Yên. Di tích nằm cách trung tâm thành phố Bắc Giang khoảng 7km về phía Tây Nam. Công trình có lịch sử khởi dựng từ thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII) và đã được trùng tu, tôn tạo qua nhiều giai đoạn làm nơi thờ tự tôn nghiêm và tưởng nhớ công lao của vị Tả Đô đốc Hán Quận công Thân Công Tài (1620 - 1683)-một vị quan thanh liêm, chính trực, tận tụy về việc dân, nghiệp nước, được vua chúa tin yêu, trọng dụng. Di tích được xây dựng đã đáp ứng được nhu cầu văn hóa tâm linh cho nhân dân trong vùng và du khách thập phương trong, ngoài tỉnh, trong nước và khách quốc tế.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Entertainment