Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

The Villa cafe

Bắc Giang City Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
chuaphanloai@bacgiang.vn

Description

The Villa cafe

Near by

Map