Nhà thi đấu thể dục thể thao Bắc Giang
Nhà thi đấu thể dục thể thao Bắc Giang
Nhà thi đấu thể dục thể thao Bắc Giang
Nhà thi đấu thể dục thể thao Bắc Giang
Nhà thi đấu thể dục thể thao Bắc Giang
Nhà thi đấu thể dục thể thao Bắc Giang
Nhà thi đấu thể dục thể thao Bắc Giang

Introdution

Price: Free

Phone: 02043554486

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: trungtamhltdtdtt_vt@bacgiang.gov.vn

Address: phuong Dinh Tri va Dinh Ke - Bac Giang Xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

  • Địa chỉ: Dĩnh Trì và Dĩnh Kế  Bắc Giang, Việt Nam (Xem Google Maps địa chỉ)
  • Tổng mức đầu tư: >750 tỷ đồng
  • Có sức chứa: 4.000 khán giả
  • Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, TP Bắc Giang (Bắc Giang) có sức chứa khoảng 4.500 chỗ ngồi. Đây là nơi sẽ diễn ra các trận đấu  SEA Games 31, từ ngày 16 đến 22/5/2022. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, chu đáo, đến thời điểm này, cơ sở vật chất tại nhà thi đấu đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ sự kiện. 

Map

Introdution

×

  • Địa chỉ: Dĩnh Trì và Dĩnh Kế  Bắc Giang, Việt Nam (Xem Google Maps địa chỉ)
  • Tổng mức đầu tư: >750 tỷ đồng
  • Có sức chứa: 4.000 khán giả
  • Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, TP Bắc Giang (Bắc Giang) có sức chứa khoảng 4.500 chỗ ngồi. Đây là nơi sẽ diễn ra các trận đấu  SEA Games 31, từ ngày 16 đến 22/5/2022. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, chu đáo, đến thời điểm này, cơ sở vật chất tại nhà thi đấu đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ sự kiện. 

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Entertainment