Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bắc Giang - Địa điểm chiến thắng Xương Giang - Khu di tích LS Hoàng Hoa Thám - Cụm di tích Tiên Lục

Bắc Giang - Địa điểm chiến thắng Xương Giang - Khu di tích LS Hoàng Hoa Thám - Cụm di tích Tiên Lục
 • From date 20/08/2021
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 3 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 3 places
 • 08:00
  Điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Xương Giang

  Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

 • 10:30
  Ban quản lý di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám

  Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

 • 13:30
  Điểm du lịch cụm di tích Cây Dã Hương, đình, đền, chùa xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang

  Xã Tiên Lục, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.