Điểm du lịch cụm di tích Cây Dã Hương, đình, đền, chùa xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang
Điểm du lịch cụm di tích Cây Dã Hương, đình, đền, chùa xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang
Điểm du lịch cụm di tích Cây Dã Hương, đình, đền, chùa xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang
Điểm du lịch cụm di tích Cây Dã Hương, đình, đền, chùa xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang
Điểm du lịch cụm di tích Cây Dã Hương, đình, đền, chùa xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang
Điểm du lịch cụm di tích Cây Dã Hương, đình, đền, chùa xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang
Điểm du lịch cụm di tích Cây Dã Hương, đình, đền, chùa xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang
Điểm du lịch cụm di tích Cây Dã Hương, đình, đền, chùa xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang

Introdution

Price: Free

Phone: 0204.3786889

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: vanhoa_langgiang@bacgiang.gov.vn

Address: Xã Tiên Lục, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Cụm di tích Tiên Lục nằm cách thành phố Bắc Giang khoảng 20km về phía Đông Bắc. Đây là một trong những điểm dừng chân lý tưởng cho các đoàn khách đến tham quan, nghiên cứu học tập và tìm hiểu về những giá trị lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật và các lễ hội đặc sắc trên quê hương Bắc Giang. Cụm di tích Tiên Lục gồm một quần thể di tích nằm trong không gian thoáng đãng thơ mộng mang đặc trưng của vùng trung du Bắc Bộ. Cụm di tích gồm: Cây Dã Hương ngàn năm tuổi, đình Viễn Sơn, chùa Quang Phúc, đền Thánh Cả (đền Tiên Lục), đình Thuận Hoà. Cụm di tích Tiên Lục đã được Nhà nước công nhận là Di tích Kiến trúc - Nghệ thuật quốc gia.

Cụm di tích Tiên Lục được công nhận điểm du lịch cấp tỉnh theo số QĐ 383/QĐ-UBND ngày 03/05/2020.

Map

Introdution

×

Cụm di tích Tiên Lục nằm cách thành phố Bắc Giang khoảng 20km về phía Đông Bắc. Đây là một trong những điểm dừng chân lý tưởng cho các đoàn khách đến tham quan, nghiên cứu học tập và tìm hiểu về những giá trị lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật và các lễ hội đặc sắc trên quê hương Bắc Giang. Cụm di tích Tiên Lục gồm một quần thể di tích nằm trong không gian thoáng đãng thơ mộng mang đặc trưng của vùng trung du Bắc Bộ. Cụm di tích gồm: Cây Dã Hương ngàn năm tuổi, đình Viễn Sơn, chùa Quang Phúc, đền Thánh Cả (đền Tiên Lục), đình Thuận Hoà. Cụm di tích Tiên Lục đã được Nhà nước công nhận là Di tích Kiến trúc - Nghệ thuật quốc gia.

Cụm di tích Tiên Lục được công nhận điểm du lịch cấp tỉnh theo số QĐ 383/QĐ-UBND ngày 03/05/2020.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Entertainment