Khu lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám
Khu lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám
Khu lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám

Introdution

Price: Free

Phone: 0204 3878355

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: phongvh_tanyen@bacgiang.gov.vn

Address: Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Khu Di tích lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám làng Trũng, xã Ngọc Châu, huvện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Làng Trũng Trong chính là nơi mà Hoàng Hoa Thám đã có những tháng năm gắn bó, nơi hiện nay có khu đình, chùa, cố trạch đền thờ Hoàng Hoa Thám và phần mộ của những người thân trong dòng tộc Hoàng Hoa Thám.Người dân làng Trũng rất tự hào rằng: chính mảnh đất làng mình là nơi mà thời niên thiếu, người lãnh tụ kiên cường của cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã sống từ khi 4-5 tuổi đến lúc ông 17 tuổi. Làng Trũng cũng là địa phương duy nhất có ngôi đền thờ anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám.

Map

Introdution

×

Khu Di tích lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám làng Trũng, xã Ngọc Châu, huvện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Làng Trũng Trong chính là nơi mà Hoàng Hoa Thám đã có những tháng năm gắn bó, nơi hiện nay có khu đình, chùa, cố trạch đền thờ Hoàng Hoa Thám và phần mộ của những người thân trong dòng tộc Hoàng Hoa Thám.Người dân làng Trũng rất tự hào rằng: chính mảnh đất làng mình là nơi mà thời niên thiếu, người lãnh tụ kiên cường của cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã sống từ khi 4-5 tuổi đến lúc ông 17 tuổi. Làng Trũng cũng là địa phương duy nhất có ngôi đền thờ anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Entertainment