Đền Nguyệt Hồ
Đền Nguyệt Hồ
Đền Nguyệt Hồ
Đền Nguyệt Hồ
Đền Nguyệt Hồ

Introdution

Price: Free

Phone: 0204.3609222

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: vanhoatttt_yenthe@bacgiang.gov.vn

Address: Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Đền thờ Chúa Nguyệt Hồ là một trong những di tích lịch sử cổ thuộc xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Đền thờ chúa còn có tên là Từ linh Nguyệt Hồ. Hằng năm đặc biệt vào mùa xuân có tới hàng ngàn lượt khách từ khắp các địa phương trong nước hành hương về đền Nguyệt Hồ để xin lộc, cầu tài, cầu bình an. Đây còn là một trong những không gian chung của tín ngưỡng thờ Tứ phủ như: Đền Suối Mỡ (Lục Nam), Bắc Lệ (Lạng Sơn), Phủ Dầy (Nam Định), phủ Tây Hồ (Hà Nội), Bảo Hà (Lào Cai)…

Map

Introdution

×

Đền thờ Chúa Nguyệt Hồ là một trong những di tích lịch sử cổ thuộc xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Đền thờ chúa còn có tên là Từ linh Nguyệt Hồ. Hằng năm đặc biệt vào mùa xuân có tới hàng ngàn lượt khách từ khắp các địa phương trong nước hành hương về đền Nguyệt Hồ để xin lộc, cầu tài, cầu bình an. Đây còn là một trong những không gian chung của tín ngưỡng thờ Tứ phủ như: Đền Suối Mỡ (Lục Nam), Bắc Lệ (Lạng Sơn), Phủ Dầy (Nam Định), phủ Tây Hồ (Hà Nội), Bảo Hà (Lào Cai)…

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Entertainment