Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bắc Giang - thiền viện Trúc lâm Phượng hoàng - chùa Vĩnh Nghiêm - Suối Mỡ - Suối Mỡ

Bắc Giang - thiền viện Trúc lâm Phượng hoàng - chùa Vĩnh Nghiêm - Suối Mỡ - Suối Mỡ
 • From date 20/08/2021
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 3 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 3 places
 • 07:00
  Thiền viện Trúc lâm Phượng hoàng

  Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

 • 09:00
  Điểm du ịch chùa Vĩnh Nghiêm

  Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

 • 12:00
  Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ

  Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.