Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà hàng Đông Minh

Thon Nguyen Thi tran Voi
trungtamxtdlbg@gmail.com
0983806968

Service

Description

Nhà hàng Đông minh thuộc thôn Nguyễn, thị trấn Vôi

sdt: 0983806968

Nhà hàng chuyên đặc sản các vùng miền 

Near by

Map