Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà hàng Đông Minh

Thôn Nguyễn Thị trấn Vôi
trungtamxtdlbg@gmail.com
0983806968

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng Đông minh thuộc thôn Nguyễn, thị trấn Vôi

sdt: 0983806968

Nhà hàng chuyên đặc sản các vùng miền 

Những điểm lân cận

Bản đồ