Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang
Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang
Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang
Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang
Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang
Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang
Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang
Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02043.824.835

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: ttvhtttt_tpbg@bacgiang.gov.vn

Địa chỉ: Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang thuộc phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang. Đây là ngôi thành cổ do quân Minh xây dựng vào thế kỷ XV (1407). Xương Giang là nơi diễn ra trận công thành của nghĩa quân Lam Sơn ngày 28/9/1427 và trận diệt viện oanh liệt ngày 03/11/1427. Chiến thắng Xương Giang góp phần chấm dứt 20 năm ách đô hộ của nhà Minh đối với nước Đại Việt. Năm 2010. UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang. Hiện nay giai đoạn 1 Dự án Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang cơ bản được hoàn thành với diện tích khoảng 10ha, đền Xương Giang gồm 3 tòa: Tiền bái, Thiêu hương và Chính cung. Hàng năm lễ hội Xương Giang được tổ chức vào mùng 6, 7 tháng giêng âm lịch.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang thuộc phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang. Đây là ngôi thành cổ do quân Minh xây dựng vào thế kỷ XV (1407). Xương Giang là nơi diễn ra trận công thành của nghĩa quân Lam Sơn ngày 28/9/1427 và trận diệt viện oanh liệt ngày 03/11/1427. Chiến thắng Xương Giang góp phần chấm dứt 20 năm ách đô hộ của nhà Minh đối với nước Đại Việt. Năm 2010. UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang. Hiện nay giai đoạn 1 Dự án Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang cơ bản được hoàn thành với diện tích khoảng 10ha, đền Xương Giang gồm 3 tòa: Tiền bái, Thiêu hương và Chính cung. Hàng năm lễ hội Xương Giang được tổ chức vào mùng 6, 7 tháng giêng âm lịch.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí