Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang
Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang
Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang
Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang
Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang
Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang
Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang
Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02043.824.835

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: ttvhtttt_tpbg@bacgiang.gov.vn

Địa chỉ: Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang thuộc phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang. Đây là ngôi thành cổ do quân Minh xây dựng vào thế kỷ XV (1407). Xương Giang là nơi diễn ra trận công thành của nghĩa quân Lam Sơn ngày 28/9/1427 và trận diệt viện oanh liệt ngày 03/11/1427. Chiến thắng Xương Giang góp phần chấm dứt 20 năm ách đô hộ của nhà Minh đối với nước Đại Việt. Năm 2010. UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang. Hiện nay giai đoạn 1 Dự án Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang cơ bản được hoàn thành với diện tích khoảng 10ha, đền Xương Giang gồm 3 tòa: Tiền bái, Thiêu hương và Chính cung. Hàng năm lễ hội Xương Giang được tổ chức vào mùng 6, 7 tháng giêng âm lịch.

DTQGĐB địa điểm chiến thắng Xương Giang được công nhận điểm du lịch  theo số Quyết định 382/QĐ-UBND ngày 13/05/2020.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang thuộc phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang. Đây là ngôi thành cổ do quân Minh xây dựng vào thế kỷ XV (1407). Xương Giang là nơi diễn ra trận công thành của nghĩa quân Lam Sơn ngày 28/9/1427 và trận diệt viện oanh liệt ngày 03/11/1427. Chiến thắng Xương Giang góp phần chấm dứt 20 năm ách đô hộ của nhà Minh đối với nước Đại Việt. Năm 2010. UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang. Hiện nay giai đoạn 1 Dự án Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang cơ bản được hoàn thành với diện tích khoảng 10ha, đền Xương Giang gồm 3 tòa: Tiền bái, Thiêu hương và Chính cung. Hàng năm lễ hội Xương Giang được tổ chức vào mùng 6, 7 tháng giêng âm lịch.

DTQGĐB địa điểm chiến thắng Xương Giang được công nhận điểm du lịch  theo số Quyết định 382/QĐ-UBND ngày 13/05/2020.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí