Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà hàng Sơn Hải

TDP Đề Nắm, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế
chuaxacdinh@gmail.com
0334601564

Dịch vụ

Mô tả

Chuyên phục vụ các món ăn rừng và biển

Những điểm lân cận

Bản đồ