The Villa cafe

Bắc Giang City Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
chuaphanloai@bacgiang.vn

Mô tả

The Villa cafe

Những điểm lân cận

Bản đồ