Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Điểm đến du lịch Vạn Hoa – Hồ Va

Vanhohova@gmail.com
085 589 8879

Dịch vụ

Mô tả

     Điểm du lịch sinh thái cộng đồng Vạn Hoa - Hồ Va, xã Đông Phú, huyện Lục Nam. Đây là một trong những dự án đầu tư từ nguồn vốn phát triển doanh nghiệp do HTX Vạn Hoa Hồ Va làm chủ đầu tư, tập trung vào lĩnh vực du lịch, có nhiều tiềm năng thế mạnh của huyện Lục Nam, phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang.

     Điểm du lịch sinh thái cộng đồng Vạn Hoa – Hồ Va, bao quanh là đồi, núi thấp, có cảnh quan sơn thủy hữu tình. Hiện nay điểm du lịch đang triển khai các hạng mục: Điểm trượt cầu vồng, khu nông trại trồng trọt, chăn nuôi, nhà hàng càfe, nhà cộng đồng, khu lưu trú, đường nội bộ và bãi đỗ xe…

     Thông qua mô hình du lịch sinh thái, Điểm du lịch sinh thái cộng đồng Vạn Hoa Hồ Va sẽ góp phần thực hiện bốn mục tiêu cơ bản: Giúp cho người dân có ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ và tôn tạo môi trường tự nhiên; Tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương; Tăng thu nhập cho người dân thông qua việc tăng tiêu thụ sản phẩm và hàng hóa cho khách du lịch.

Những điểm lân cận

Bản đồ