Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà hàng số 1

Số 1 phố Thanh Hương - Thị trấn Đồi Ngô
trungtamxtdlbg@gmail.com
0985924986

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng  chuyên cơm tấm , gà đồi , dê núi, cá sông..

Những điểm lân cận

Bản đồ