Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà Hàng Thái Dương

Thôn Nam Bắc Thành
trungtamxtdlbg@gmail.com
098 222 23 05

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng Thái Dương , Thôn Nam Bắc Thành, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh  Bắc Giang 

Những điểm lân cận

Bản đồ