Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà hàng Bờ Hồ Hòa Bình

Bờ hồ thanh niện thị trân đồi ngô Lục Nam
trungtamxtdlbg@gmail.com
0986912000

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng Bờ Hồ Hòa BÌnh chuyên các món cá hồi, các tầm, ba ba , dê núi , gà đồi 

Nhà hàng có sức chứa khoảng 200 khách các món ăn phong phú hấp dẫn

Những điểm lân cận

Bản đồ