Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà hàng số 1

So 1 pho Thanh Huong - Thi tran Đoi Ngo
trungtamxtdlbg@gmail.com
0985924986

Service

Description

Nhà hàng  chuyên cơm tấm , gà đồi , dê núi, cá sông..

Near by

Map