Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Note: - Drag drop and sort the places in plan as you want! - Duration to next point is calculated by total of travel time and visit time

Day 1
 • Điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Xương Giang

  Open Time: 07:00
  Close Time: 18:00
 • Ban quản lý di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám

  Open Time: 07:30
  Close Time: 16:30
 • Điểm du lịch cụm di tích Cây Dã Hương, đình, đền, chùa xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang

  Open Time: 07:00
  Close Time: 18:00