Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 16:30
 • Điểm du lịch cụm di tích Cây Dã Hương, đình, đền, chùa xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00