Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Phòng VH&TT Thành phố Bắc Giang

My Đien 2 Phường Nếnh, Thị xã Việt Yên,
chuaxacdinh@gmail.com
0986079927

Service

Description

Phục vụ các món ăn từ thịt trâu

Near by

Map