Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà hàng Ngân Anh

My Điền 2 Phường Nếnh, Thị xã Việt Yên,
chuaxacdinh@gmail.com
0986079927

Dịch vụ

Mô tả

Phục vụ các món ăn từ thịt trâu

Những điểm lân cận

Bản đồ