Lăng Dinh Hương
Lăng Dinh Hương
Lăng Dinh Hương
Lăng Dinh Hương
Lăng Dinh Hương
Lăng Dinh Hương
Lăng Dinh Hương

Introdution

Price: Free

Phone: 0204.3863554

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: pvhtt_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Address: Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

Lăng Dinh Hương thuộc làng Dinh Hương, xã Đức Thắng là một quần thể kiến trúc điêu khắc đá hoành tráng, độc đáo thời Hậu Lê, được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1965.  Lăng Dinh Hương xây được dựng từ năm 1727. Lăng Dinh Hương là nơi an nghỉ của vị võ quan thủy binh Quận công La Quý Hầu. Ông là người có công với ba triều vua Hậu Lê, đã từng hai lần được cử đi sứ phương Bắc. Quần thể lăng đá Dinh Hương chia làm 3 phần chính: Phần mộ táng ở giữa, phần thờ tự ở bên trái, phần bia ở bên phải. Đặc biệt Lăng đá có hệ thống tượng người và thú vật tạc bằng đá xanh được chạm tỉa công phu, đây được coi là kiệt tác của nghệ thuật chạm khắc đá của người Việt xưa.

Map

Introdution

×

Lăng Dinh Hương thuộc làng Dinh Hương, xã Đức Thắng là một quần thể kiến trúc điêu khắc đá hoành tráng, độc đáo thời Hậu Lê, được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1965.  Lăng Dinh Hương xây được dựng từ năm 1727. Lăng Dinh Hương là nơi an nghỉ của vị võ quan thủy binh Quận công La Quý Hầu. Ông là người có công với ba triều vua Hậu Lê, đã từng hai lần được cử đi sứ phương Bắc. Quần thể lăng đá Dinh Hương chia làm 3 phần chính: Phần mộ táng ở giữa, phần thờ tự ở bên trái, phần bia ở bên phải. Đặc biệt Lăng đá có hệ thống tượng người và thú vật tạc bằng đá xanh được chạm tỉa công phu, đây được coi là kiệt tác của nghệ thuật chạm khắc đá của người Việt xưa.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment