Đền Y Sơn
Đền Y Sơn
Đền Y Sơn
Đền Y Sơn
Đền Y Sơn

Introdution

Price: Free

Phone: 0204.3863554

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: pvhtt_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Address: Xã Hòa Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

Đền Y Sơn thờ Đức thánh Hùng Linh Công - Người có công dẹp giặc Ân cứu nước, được nhân dân trong vùng ngưỡng vọng, thờ phụng từ lâu đời. Đền Y Sơn nằm ở phía Đông của dãy Y Sơn, còn có tên gọi khác là đền IA, Y Sơn Đông Từ, thuộc xã Hoà Sơn, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. Nơi đây thờ đức thánh Hùng Linh - người có công giúp vua Hùng dẹp giặc Ân, mang  lại bình yên cho đất nước. Hội Đền tổ chức vào ngày tết Thượng Nguyên (15 tháng Giêng âm lịch ) còn gọi là hội Phu Nhân Thánh Mẫu. Theo quy định của dân, cứ 3 năm chùa lại mở hội to một lần theo đúng nghi thức cổ truyền ( trong 3 ngày: 16,17,18/giêng ) còn các năm khác thì chỉ tổ chức hội lệ trong thời gian 1 ngày.

Map

Introdution

×

Đền Y Sơn thờ Đức thánh Hùng Linh Công - Người có công dẹp giặc Ân cứu nước, được nhân dân trong vùng ngưỡng vọng, thờ phụng từ lâu đời. Đền Y Sơn nằm ở phía Đông của dãy Y Sơn, còn có tên gọi khác là đền IA, Y Sơn Đông Từ, thuộc xã Hoà Sơn, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. Nơi đây thờ đức thánh Hùng Linh - người có công giúp vua Hùng dẹp giặc Ân, mang  lại bình yên cho đất nước. Hội Đền tổ chức vào ngày tết Thượng Nguyên (15 tháng Giêng âm lịch ) còn gọi là hội Phu Nhân Thánh Mẫu. Theo quy định của dân, cứ 3 năm chùa lại mở hội to một lần theo đúng nghi thức cổ truyền ( trong 3 ngày: 16,17,18/giêng ) còn các năm khác thì chỉ tổ chức hội lệ trong thời gian 1 ngày.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Attractions

Entertainment