Làng Văn hóa Đông Bắc
Làng Văn hóa Đông Bắc
Làng Văn hóa Đông Bắc
Làng Văn hóa Đông Bắc

Introdution

Price: Free

Phone: 0204.3682222

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: vanhoa_lucngan@bacgiang.gov.vn

Address: To dan pho Minh Khai, Thi tran Chu - Luc Ngan - Bac Giang Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày 22/11/2021 Sở VHTTDL Bắc Giang đã có quyết định số 426/QĐ-SVHTTDL ngày 22/11/2021 về việc công nhận điểm du lịch Làng Văn hoá Đông Bắc tại địa chỉ tổ dân phố Minh Khai thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn.

Làng Văn hoá Đông Bắc do Hợp tác xã dịch vụ du lịch Văn hoá Đông Bắc làm chủ sở hữu. Địa điểm du lịch Làng Văn hoá đông Bắc có diện tích khoảng 12.000 m2 được xây dựng gồm các hạng mục: quầy nước, nhà sàn, nhà gỗ, hội trường và các công trình phụ trợ, tiểu cảnh khác. Tại đây lưu giữ nhiều sản phẩm kiến trúc, hiện vật đặc trưng của nền văn hoá Bắc Bộ

Map

Introdution

×

Ngày 22/11/2021 Sở VHTTDL Bắc Giang đã có quyết định số 426/QĐ-SVHTTDL ngày 22/11/2021 về việc công nhận điểm du lịch Làng Văn hoá Đông Bắc tại địa chỉ tổ dân phố Minh Khai thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn.

Làng Văn hoá Đông Bắc do Hợp tác xã dịch vụ du lịch Văn hoá Đông Bắc làm chủ sở hữu. Địa điểm du lịch Làng Văn hoá đông Bắc có diện tích khoảng 12.000 m2 được xây dựng gồm các hạng mục: quầy nước, nhà sàn, nhà gỗ, hội trường và các công trình phụ trợ, tiểu cảnh khác. Tại đây lưu giữ nhiều sản phẩm kiến trúc, hiện vật đặc trưng của nền văn hoá Bắc Bộ

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment