Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà nghỉ Lan Anh

Thon chao, Vinh An , An Chau Son Đong
trungtamxtdlbg@gmail.com
0986190550

Service

Description

Nhà nghỉ lan Anh thuộc thôn Chao xã Vĩnh An huyện Sơn Động

có tổng 15 phòng trong đó có 09 phòng đơn và 06 phòng đôi

SDT: 0986190550

Near by

Map