Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà nghỉ Thu Luyến

so 06 , vo nguyen giap, An Chau Son Đong
trungtamxtdlbg@gmail.com
0964222393

Service

Description

Nhà nghỉ thu luyến có tổng số 12 phòng trong đó có 02 phòng đơn và 10 phòng đôi

Sđt: 0964222393

Near by

Map