Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Triển khai các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão

16/12/2022 826 0

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Sở VHTTDL đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023); đón chào năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

 Theo đó, Sở VHTTDL yêu cầu các cơ quan chuyên môn, phòng văn hoá thông tin các địa phương tập trung tuyên truyền những thành tựu kinh tế xã hội, văn hoá, chính trị, an ninh quốc phòng, kết quả các phong trào thi đua yêu nước của địa phương trong năm 2022. Tuyên truyền về những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đó có pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống tham những, lãng phí… Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Trong dịp này, Sở VHTTDL chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao tạo khí thế phấn khởi chào đón năm mới 2023 gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, như: Thay mới nội dung các pano tấm lớn; Tổ chức trưng bày Báo Xuân Quý Mão tại Thư viện tỉnh; Trưng bày với các chủ đề: Mừng Đảng, mừng Xuân năm 2023; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang và tổ chức chợ Tết Xuân Quý Mão 2023 tại Bảo tàng tỉnh; Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc chào năm mới 2023 và đón giao thừa tại khu trung tâm các huyện, thành phố và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón chào năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023./.

                                                                                   Theo DLBG

Related Post

Sample Plan