Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Toạ đàm: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Dao gắn với phát triển du lịch khu vực Tây Yên Tử

04/08/2023 01/11/2023

Sơn động

694 0

Ngày 02/8/2023 tại Khu Văn hóa tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử huyện Sơn Động, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Bắc Giang tổ chức Hội nghị “Hỗ trợ và thực hành xây dựng mô hình: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Dao gắn với phát triển du lịch khu vực Tây Yên Tử”.
Tham dự có các nhà khoa học thuộc Trường Văn hóa Hà Nội, Viện Dân tộc học, đại diện các, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Sơn Động, phòng VHTT huyện Sơn Động, phòng VHTT huyện Lục Ngạn, UBND thị trấn Tây Yên Tử, UBND xã Tân Sơn huyện Lục Ngạn cùng hơn 50 bà con dân tộc Dao thuộc thị trấn Tây Yên Tử.
Hội nghị Tọa đàm là hoạt động thuộc đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc Nùng, Dao phục vụ xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch ở huyện Lục Ngạn, Sơn Động, góp phần phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang” được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. Hội nghị cũng nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) trong hành chính đồng hành cùng các dự án khoa học công nghệ và văn hóa lịch sử nhằm lan tỏa và phát huy giá trị văn hóa Việt. Đề tài được giao thực hiện từ tháng 2/2022 - đến tháng 7/2024.
Với mục tiêu nghiên cứu, đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Nùng, Dao phục vụ xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch tại huyện Lục Ngạn, Sơn Động. Từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phục vụ xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang. Hội nghị được tổ chức nhằm trình diễn thực hành chương trình truyền dạy múa, hát dân ca dân tộc Dao; nghề thêu thổ cẩm truyền thống gắn với phát triển du lịch tại khu vực Tây Yên Tử. Đồng thời trao đổi, thảo luận các kết quả nghiên cứu, bảo tồn, truyền dạy văn hóa truyền thống của dân tộc Dao ở huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang.
Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các chuyên gia, nhà quản lý, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch và cư dân địa phương về các hoạt động bảo tồn văn hoá truyền thống, gìn giữ các nét sinh hoạt của cư dân bản địa để từ đó ứng dụng vào thực tiễn mô hình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Dao trong phát triển du lịch tại khu vực Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang. Qua các nhận xét, gợi ý về xây dựng sản phẩm du lịch, mô hình quản lý làng văn hoá du lịch trong xu thế phát triển hiện nay...., nhóm nghiên cứu đề tài sẽ có thêm các căn cứ thực tiễn cho việc đề xuất các nội dung cho việc xây dựng mô hình làng văn hóa dân tộc Dao tại huyện Sơn Động nói riêng và làng văn hoá du lịch các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung.

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm:

 

 

Theohttp://dulichbacgiang.gov.vn/

 

Map

Sample Plan