Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bắc Giang: Triển khai kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiền phái Trúc lâm Yên Tử

06/01/2021 06/01/2021

370 3

Bắc Giang: Triển khai kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiền phái Trúc lâm Yên Tử

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-SVHTTDL ngày 23/12/2020 về bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với xây dựng tour du lịch “Con đường bộ hành của Phật tổ thiền phái Trúc lâm Yên Tử” tại Bắc Giang.

Theo đó, trong thời gian tới, Sở VHTTDLtiếp tục tổ chức nghiên cứu, tổ chức các hoạt động hội thảo, sưu tầm tư liệu lịch sử, tôn giáo, tư liệu dân gian, hiện vật… để làm rõ về con đường bộ hành của Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.Tổ chức viết sách, biên soạn tài liệu; làm phim phóng sự - tài liệu, tổ chức sáng tác văn học - nghệ thuật; xây dựng gian trưng bày giới thiệu tại Bảo tàng Bắc Giang, chùa Vĩnh Nghiêm và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, quảng bá về con đường bộ hành Hoằng dương Phật pháp của các Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa đối với các di tích dọc theo con đường bộ hành Hoằng dương Phật pháp của các Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, trình UNESCO ghi danh di sản thế giới.
Tiếp tục hướng dẫn các địa phương tổ chức khoanh vùng, bảo vệ các di tích, dấu tích vật chất, hiện vật gốc còn sót lại tại các điểm di tích và dọc tuyến đường liên quan đến di sản. Tổ chức thử nghiệm các tour du lịch khám phá, du lịch trải nghiệm con đường bộ hành Hoằng dương Phật pháp của các Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; xây dựng phương án liên kết du lịch với các khu, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh.Đồng thời tăng cường tổ chức các chương trình xúc tiến thu hút đầu tư để phát triển du lịch trên con đường bộ hành Hoằng dương Phật pháp của các Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.
Kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với xây dựng tour du lịch “Con đường bộ hành của Phật tổ thiền phái Trúc lâm Yên Tử” nhằm làm rõ giá trị di sản nổi bật của vùng đất Tây Yên Tử Bắc Giang, tôn vinh giá trị di sản Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và di tích, danh thắng Tây Yên Tử. Qua đó, góp phần khẳng định vùng đất Bắc Giang là chốn tổ, nơi phát tích và hưng thịnh của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, là địa bàn kết nối kinh đô Thăng Long với non thiêng Yên Tử.Đồng thời, tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử, văn hoá của quần thể di tích và danh thắng Tây Yên Tử./. 

Nguyễn Thúy

Map

Sample Plan