Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bắc Giang: Đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm du lịch hè 2023

25/04/2023 25/04/2024

1883 0

Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch, an ninh, an toàn cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành Công văn số 615/QLDL-SVHTTDL ngày 24/4/2023 về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và cao điểm du lịch hè 2023.

Theo đó, Sở VHTTDL đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chỉ đạo các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các số nội dung tại công văn số 620/TCDL- KS ngày 20/4/2023 của Tổng Cục Du lịch về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5; công văn số 2012/UBND - KTN ngày 24/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2023; công văn số 581/SVHTTDL-QLDL ngày 19/4/2023 của Sở VHTTDL về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu, điểm du lịch tự phát trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn đối với các hoạt động du lịch. Chủ động phối hợp với các địa phương nơi có các khu, điểm du lịch dự báo sẽ có số lượng khách du lịch tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động du lịch trên địa bàn theo quy định. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, phòng VHTT các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý theo kế hoạch và đột xuất các hoạt động kinh doanh du lịch. Thiết lập và công bố công khai số điện thoại đường dây nóng để xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ khi có yêu cầu của khách du lịch./.

Nguyễn Thúy

Map

Sample Plan