Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Hội thảo khoa học: “Thực trạng, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”

06/09/2023 31/12/2023

499 0

Vừa qua tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công 19/8 (1945 - 2023), Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945 - 2023) và hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I - ngày17/10 (1963 - 2023). 

     Chủ trì và tham dự hội thảo có các đồng chí: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. Hội thảo còn có sự hiện diện của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa đến từ các cơ quan, viện nghiên cứu... 

     Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa đã phân tích, làm sáng tỏ và khẳng định truyền thống lịch sử, đặc trưng văn hóa, con người Bắc Giang; danh xưng Bắc Giang; những giá trị độc đáo, đặc sắc của di sản văn hóa Bắc Giang; những giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình, cốt cách, phẩm chất của con người Bắc Giang trong lịch sử và hôm nay.

     Tham luận của các nhà khoa học, nghiên cứu và quản lý, đề xuất những định hướng chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý, xây dựng cơ chế, chính sách huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa, con người Bắc Giang; các giải pháp phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng; các giá trị văn hóa, sức mạnh con người, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững tỉnh Bắc Giang. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; xây dựng chuẩn mực văn hóa con người Bắc Giang; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh; đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; góp phần phát triển KT-XH của tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ mới.

     Tại hội thảo, các tài liệu, hình ảnh về văn hóa, lịch sử, tiềm năng du lịch của tỉnh Bắc Giang cũng được trưng bày, giới thiệu với đại biểu, khách mời trong và ngoài tỉnh, nhằm mục đích quảng bá hình ảnh con người Bắc Giang thân thiện, mến khách. Tài nguyên, văn hóa Bắc Giang đa dạng, phong phú, hấp dẫn du khách muôn phương./.

                                                                                             L. Đ. C

Bản đồ

Lịch trình mẫu