Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bắc Giang: Hơn 18 tỷ đồng triển khai Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số găn với phát triển du lịch” năm 2023

29/03/2023 31/05/2023

728 0

         Theo Kế hoạch, năm 2023, tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai thực hiện các nội dung với tổng số vốn 18.409 triệu đồng (ngân sách trung ương 15.409 triệu đồng, vốn huy động 3 tỷ đồng). Theo đó, nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các nội dung: Hỗ trợ đầu tư xây dựng 10 điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS&MN. Trong đó, huyện Sơn Động được hỗ trợ 7 điểm đến gồm: Du lịch Cộng Đồng xã An Lạc, bản Mậu (TT Tây Yên Tử), bản Nà Hin (xã Vân Sơn), bản Nà Ó (xã An Lạc); Du lịch sinh thái Núi Mục - Ba Tia (TT Tây Yên Tử), Hồ Khe Chảo (xã Long Sơn), Khe Nương Dâu (xã Tuấn Đạo); huyện Yên Thế được hỗ trợ 02 điểm đến: Du lịch cộng đồng bản Ven, Khu du lịch Xuân Lung-Thác Ngà (xã Xuân Lương) và huyện Lục Ngạn được hỗ trợ 01 điểm đến: Du lịch cộng đồng vùng cây ăn quả huyện Lục Ngạn. Cùng đó, cũng từ nguồn vốn đầu tư phát triển, sẽ hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản truyền thống tiêu biểu của các DTTS trên địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế; hỗ trợ xây dựng 02 mô hình bảo tàng sinh thái trên địa bàn huyện Sơn Động và Lục Ngạn nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các DTTS, hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển du lịch; hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS trên địa bàn các huyên Yên Thế, Lục Ngạn, Lục Nam …

          Bên cạnh nguồn vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn sự nghiệp sẽ triển khai 09 nội dung, tiêu biểu như: Khảo sát, sưu tầm, lưu giữ, trưng bày di sản văn hóa truyền thống dân tộc Cao Lan, Sán Chí; tổ chức bảo tồn các loại hình văn hóa phi vật thể (lễ hội, mô hình văn hóa truyền thống tại các địa phương nhằm khai thác, xây dựng sản phẩm du lịch…); tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, sinh hoạt văn hóa dân gian …

Từ năm 2022, Dự án 6 được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tạo hiệu ứng tích cực, với phong trào thi đua rộng khắp, mang lại hiệu qủa rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN. Theo Kế hoạch, giai đoạn I, được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025; giai đoạn II, từ năm 2026 đến năm 2030.

Phí Trường Giang

Bản đồ

Lịch trình mẫu