Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bắc Giang có thêm 03 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, 12 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

28/10/2022 28/12/2023

1285 0

Vừa qua Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1020/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”; Quyết định số 1021/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”; Theo đó, trong đợt phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể  lần thứ Ba, tỉnh Bắc Giang vinh dự có 03 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân”, 12 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Các nghệ nhân được phong tặng thuộc các loại hình: Tiếng nói và chữ viết của người Việt; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng. Tập trung nhiều hơn cả là loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian, trong đó chiếm số lượng lớn nhất là nghệ nhân trình diễn dân ca Quan họ (06 nghệ nhân). Nghệ nhân cao tuổi nhất được phong tặng trong đợt này là Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn An (sinh năm 1939), trẻ tuổi nhất là Nghệ nhân ưu tú Lục Văn Tích (sinh năm 1977). Địa phương có nhiều nghệ nhân được phong tặng nhất là huyện Việt Yên (10 nghệ nhân). Về thành phần dân tộc, chiếm số lượng lớn nhất là nghệ nhân dân tộc Kinh, còn lại là dân tộc thiểu số: Sán Dìu, Nùng.

Trình diễn Quan họ, ảnh Văn Dương

Các liền chị Quan họ, ảnh TTXTDL

Đến nay, qua 3 đợt xét tặng, tỉnh Bắc Giang có 44 lượt cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”; 05 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”. Dự kiến trong quý I năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân”, “Nghệ nhân ưu tú” cho các nghệ nhân được phong tặng lần thứ Ba.

                                                                                         Lan Hương

 

Bản đồ

Lịch trình mẫu