Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Phòng VH&TT huyện Lục Nam

Pho thanh xuan Thi tran Đoi Ngo - Luc Nam - Bac Giang
phongvanhoa_lucnam@bacgiang.gov.vn
0969522995

Service

Description

Nhà nghỉ Thanh Thanh có tổng 9 phòng trong đó có 2 phòng đôi và 7 phòng đơn

Giáo dao động từ 250.000 đến 350.000

Near by

Map