Thi Ảnh đẹp Du lịch Bắc Giang năm 2019

03/07/2019 529 0
Nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Bắc Giang, đặc biệt là các danh thắng, tiềm năng du lịch. Đồng thời tạo nguồn tư liệu cho hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Bắc Giang. Ngày 29/5 Sở VHTTDL đã tổ chức phát động cuộc thi “ Ảnh đẹp Du lịch Bắc Giang năm 2019”

Theo Thể lệ cuộc thi, Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ tháng 6/2019 đến hết tháng 8/2019. Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo các yêu cầu: Nội dung tác phẩm giới thiệu về con người, vùng đất, những nét văn hóa, di tích, thắng cảnh thiên nhiên, các khu điểm du lịch, các mô hình tiêu biểu về phát triển du lịch của tỉnh Bắc Giang, giới thiệu các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội, làng nghề truyền thống; các loại hình văn hóa, văn nghệ; nét đẹp trong đời sống, sinh hoạt, phong tục, truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và phải là những tác phẩm được chụp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ tháng 1/2019 đến thời điểm dự thi. Bài dự thi gửi về: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang, tòa nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp tỉnh, Lô T2 đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. File ảnh kỹ thuật số (Có ghi rõ các thông tin theo mẫu phiếu tác phẩm kèm theo) gửi đến địa chỉ Email: anhdepdulichbacgiang2019@gmail.com. Tác giả gửi tác phẩm dự thi phải ghi rõ tên tác phẩm; họ và tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của tác giả, thời gian, địa điểm chụp ảnh.

Chi tiết về Thể lệ cuộc thi “ Ảnh đẹp Du lịch Bắc Giang 2019 xin mời truy cập vào file PDF 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu