Thông báo gia hạn, sửa đổi bổ sung thể lệ cuộc thi " Ảnh đẹp du lịch Bắc Giang" năm 2019

11/09/2019 01/10/2019

Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Bắc Giang

72 0

Thông báo gia hạn, sửa đổi bổ sung thể lệ cuộc thi " Ảnh đẹp du lịch Bắc Giang" năm 2019

Ban tổ chức cuộc thi ảnh đẹp du lịch Bắc Giang thông báo gia hạn, sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc thi " Ảnh đẹp du lich Bắc Giang" năm 2019. 

Thời gian gia hạn đến hết ngày 30/09/2019 .

Xem chi tiết  

https://mail.bacgiang.gov.vn/service/home/~/?auth=co&loc=vi&id=3240&part=2

Bản đồ

Lịch trình mẫu