Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn tỉnh Bắc Giang

19/01/2023 31/03/2023

Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ Lục Nam

740 0

     Cũng nằm trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa – Du lịch Bắc Giang năm 2023” ngày 04/02/2023 (tức ngày 14 tháng giêng) tại Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ,  huyện Lục Nam tổ chức Hội thi “Liên hoan hát Văn, Chầu Văn tỉnh Bắc Giang năm 2023”.

     Tham gia liên hoan là các nghệ nhân, các thanh đồng và các nhóm hát văn thuộc các huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang. Nội dung dự thi: các làn điệu hát Văn ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước; các giá Chầu Văn diễn xướng theo nghệ thuật hầu đồng truyền thống, ca ngợi các linh thần và anh hùng có công với dân tộc. Liên hoan nhằm giáo dục truyền thống và tôn vinh các giá trị văn hóa quý báu của dân tộc; đem đến cho công chúng góc nhìn đúng đắn về hát Văn, hát Chầu Văn, tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt đã được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

      Điểm thi hát văn cũng là địa điểm thu hút khách du lịch. Đồng thời liên hoan hát Văn, Chầu Văn tỉnh Bắc Giang năm 2023, cũng là dịp để các nghệ nhân tỉnh Bắc Giang có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và học hỏi lẫn nhau, nhằm giữ gìn loại hình văn hóa đặc sắc của dân tộc.

                                                                                     Lê Đức Cương

Bản đồ

Lịch trình mẫu